K4awM

View:

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH K4AWM

4 г. назад

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH K4AWM.

80m DX K4AWM 10/4/18 @ 04:30 UTC

7 мес. назад

K4AWM Hudgins, VA received In Manchester UK Using Icom IC-7300 & Wellbrook ALA1530 Active Loop (Indoors) Thanks For Watching 73 Jeff Connect with ...

K4AWM- Alan W Moe-Virginia-USA- 23:01 utc - 09-Mar-2013- 20 meters band

6 г. назад

K4AWM- Alan W Moe-Virginia-USA- 23:01 utc - 09-Mar-2013- 20 meters band.

Đồ chơi trẻ em bé pin học đánh trống ❤ PinPin TV ❤ Baby toys learn drum

4 мес. назад

Đồ chơi trẻ em bé pin học đánh trống ❤ PinPin TV ❤ Baby toys learndrum Video mới của bé pin tập gõ trống nha các bạn . Nội dung video có đồ chơi trẻ...

LION DANCE DRUMMING - đánh trống múa lân sư rồng 2017 - Đội Lân Nhí Siêu Hài - Ku Bo Đẹp Trai

1 г. назад

LION DANCE DRUMMING - đánh trống múa lân sư rồng 2017 - Đội Lân Nhí Siêu Hài - Ku Bo Đẹp Trai Chào mừng mọi người đến với kênh "Ku Bo Đẹp Trai ...

Fin de semana en Laguna Hanson Marzo 2018

7 мес. назад

Aun cuando se pronosicaba muy frio en el parque, el clima estuvo muy agradable solo en las madrugadas bajo a 8C, pero bien cobijado sin problema.

ICOM 7300 in the shack

8 мес. назад

WA6QAG in Lake Havasu Arizona talking.

80m DX W1MBB & Florida Net 10 4 18 @ 03 45UTC

7 мес. назад

W1MBB & Florida Net received In Manchester UK Using Icom IC-7300 & Wellbrook ALA1530 Active Loop (Indoors) Thanks For Watching 73 Jeff Connect with ...

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH W1URV

4 г. назад

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH W1URV.

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH KC2MKD/M

4 г. назад

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH KC2MKD/M.

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH VA3SF

4 г. назад

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH VA3SF.

09/02/2015 QSO ON 15M UR3CTB WITH 5W7A

4 г. назад

09/02/2015 QSO ON 15M UR3CTB WITH 5W7A.

PY5QW- VIGAND OLSSON-Curitiba-BRAZIL- 15:32 utc - 09-Mar-2013- 10 meters band

6 г. назад

PY5QW- VIGAND OLSSON-Curitiba-BRAZIL- 15:32 utc - 09-Mar-2013- 10 meters band.