K4awM

View:

80m DX K4AWM 10/4/18 @ 04:30 UTC

9 мес. назад

K4AWM Hudgins, VA received In Manchester UK Using Icom IC-7300 & Wellbrook ALA1530 Active Loop (Indoors) Thanks For Watching 73 Jeff Connect with ...

K4AWM- Alan W Moe-Virginia-USA- 23:01 utc - 09-Mar-2013- 20 meters band

6 г. назад

K4AWM- Alan W Moe-Virginia-USA- 23:01 utc - 09-Mar-2013- 20 meters band.

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH K4AWM

4 г. назад

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH K4AWM.

Đồ chơi trẻ em bé pin học đánh trống ❤ PinPin TV ❤ Baby toys learn drum

6 мес. назад

Đồ chơi trẻ em bé pin học đánh trống ❤ PinPin TV ❤ Baby toys learndrum Video mới của bé pin tập gõ trống nha các bạn . Nội dung video có đồ chơi trẻ...

Test Transmission Apr 2 2018 on 15640Khz Shortwave Radio R8600

10 мес. назад

Here is a test transmission on 19 meters 15640Khz today around 1330UTC. The broadcast was received on Toronto with my Icom IC-R8600 radio using an ...

80m DX W1MBB & Florida Net 10 4 18 @ 03 45UTC

9 мес. назад

W1MBB & Florida Net received In Manchester UK Using Icom IC-7300 & Wellbrook ALA1530 Active Loop (Indoors) Thanks For Watching 73 Jeff Connect with ...

Fin de semana en Laguna Hanson Marzo 2018

10 мес. назад

Aun cuando se pronosicaba muy frio en el parque, el clima estuvo muy agradable solo en las madrugadas bajo a 8C, pero bien cobijado sin problema.

ICOM 7300 in the shack

10 мес. назад

WA6QAG in Lake Havasu Arizona talking.

LION DANCE DRUMMING - đánh trống múa lân sư rồng 2017 - Đội Lân Nhí Siêu Hài - Ku Bo Đẹp Trai

2 г. назад

LION DANCE DRUMMING - đánh trống múa lân sư rồng 2017 - Đội Lân Nhí Siêu Hài - Ku Bo Đẹp Trai Chào mừng mọi người đến với kênh "Ku Bo Đẹp Trai ...

PY5QW- VIGAND OLSSON-Curitiba-BRAZIL- 15:32 utc - 09-Mar-2013- 10 meters band

6 г. назад

PY5QW- VIGAND OLSSON-Curitiba-BRAZIL- 15:32 utc - 09-Mar-2013- 10 meters band.

09/02/2015 QSO ON 15M UR3CTB WITH 5W7A

4 г. назад

09/02/2015 QSO ON 15M UR3CTB WITH 5W7A.

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH VA3SF

4 г. назад

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH VA3SF.

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH W1URV

4 г. назад

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH W1URV.

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH KC2MKD/M

4 г. назад

09/02/2015 QSO ON 10M UR3CTB WITH KC2MKD/M.