View:

IRAN TV

کارشناسان زنگ خطر کمبود مواد غذایی در ایران را به صدا در آوردند

6 час. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

چگونگی یک فریب بزرگ ! آیا باز هم مردم ایران بازیچه خواهند شد ؟

11 час. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

آیا این عوامل دست به دست هم داده تا نقش شاهزاده را کمرنگ کند؟

23 час. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

گزارش حسن داعی از گسترش جنبش سراسری مردم ایران

1 дн. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

در خانه شاهزاده چه می گذرد؟ / گفتگوی خودمانی با رضا پهلوی

2 дн. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

اینها را بشناسید! اکثر نفرات اپوزیسیون ایران، مهره های رژیم برای فرار از براندازی هستند.

2 дн. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

نظام رفتنی است! آخرین تصاویر از تظاهرات و همبستگی دانشجویان با کارگران و معلمان

2 дн. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

آیا رژیم ایران میتواند از این بحران سخت خارج شود؟

3 дн. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

افشای اسرار تکان دهنده از زندگی خامنه ای ! این اطلاعات را با دقت و تا انتها گوش کنید !

3 дн. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

تمام شواهد اقتصادی ی گویند که جمهوری اسلامی راه فراری ندارد.

4 дн. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

استاد دانشگاه استتفورد : هشدار می دهم ! دولت ایران ورشکسته شده ! رژیم نمی تواند فرار کند

4 дн. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

گفتگوی جنجالی با سخنگوی فَرَشگرد : این اتفاق میلیونی هرچه زودتر رخ خواهد داد

4 дн. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

آیا غرب به دنبال براندازی رژیم ایران است ؟ آیا کشورهای دیگر به کمک مردم ایران می آیند؟

5 дн. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

تشکیلات جدید آبان / گروهی جدید در اپوزیسون ایران !

5 дн. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

پیوستن بقیە مردم بە اعتراضات : پازل سقوط نظام کامل می شود ؟

5 дн. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

شرایط عادی نیست! باید برای یک حماسه آماده شویم

6 дн. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

من، روحانی ، مأمور هستم! حقایق ناگفته از زندگی امنیتی ترین فرد رژیم ایران

6 дн. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

تظاھرات حق طلبانە مردم هر روز رو به گسترش است

7 дн. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

سناریوهایی که حکومت ایران برای فرار از سقوط پیاده خواهد کرد

1 нед. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

هشدار بنی صدر : خطر اقدام نظامی علیه کشور ، تشدید شده

1 нед. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...

آیا ممکن است که رژیم ایران برای فرار از سقوط، خامنه ای را هم کنار بزند ؟

1 нед. назад

به علت قوانین یوتیوب، برخی از ویدیوهای این کانال تنها پس از چند ساعت حذف می شوند. با عضویت در کانال تلویزیون...